Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et fordypningsemne i den moderne kunstens gjennombrudd i Norge. Vi går fra realisme over symbolismen, ekspresjonismen og frem til 1920 – tallets nyklassisisme, med vekt på internasjonale impulser fra München-skolen, Berlin og Paris og det å sette norsk kunst inn i en internasjonal sammenheng. Kunstpolititiske grupperinger, institusjoner og konflikter vil bli gjennomgått, sammen med en rekke kunstnerskap.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • opparbeide deg bred kunnskap om norsk billedkunsts formale utvikling og endring innen perioden, på basis av pensumlitteraturen.
  • få øvelse i å gjøre rede for de viktigste norske kunstpolitiske hendelser og grupperinger, deres idémessige program og sentrale kunstnere.
  • få god trening i billedanalyse og vil ved gjennomført emne kjenne representative verk.
  • gjennom analyse av sentrale kunstneres arbeider makte å påvise verkenes tilhørighet til ulike internasjonale kunstretninger og nasjonale miljøer, samt klarlegge den enkelte kunstners utvikling.
  • kunne resonnere deg frem til sannsynlig datering av enkeltverk innen perioden, samt ha en kritisk analyserende holdning til ulike påstander i litteraturen.
  • opparbeide deg noe øvelse i å vurdere den kunstneriske kvaliteten i et verk fra perioden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4071 – Norsk billedkunst 1870-1920 (nedlagt)

Undervisning

Ca 28 undervisningstimer, bestående av forelesninger og seminar.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen (7-9 sider à 2.300 tegn,
ikke medregnet litteraturliste og noteapparat). Hjemmeeksamen skal du levere i Fronter


Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk hele eksamensperioden? – Hvordan søke utsatt eksamen

Syk deler av eksamensperioden? – Hvordan søke utsatt innlevering

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på
instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2014

Uregelmessig

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk