Nettsider med emneord «Mediering»

Publisert 17. nov. 2013 12:18

Etter gjesteforelesningen til Grace Lees-Maffei har jeg tenkt litt videre på hvordan norgesglasset, som et stykke designkultur, kan forstås i et medierings-perspektiv. Lees-Maffei fortalte oss om sin kommende bok «Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things», der hun belyser hvilken rolle mediering spiller i dannelsen av designikoner. Slik utfordrer Lees-Maffei konvensjonelle oppfatninger om at tingene får ikonstatus i kraft av designet eller produsenten.  Objekter får gjerne status som kulturelle ikoner gjennom mediering og forbruk, og ikke kun som produkt av profesjonelle aktørers skapende praksis, eller i kraft av designerrollen.