KUN4072 – Skandinavisk maleri ca. 1870-1900: kontekst og teori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å gjennomgå noen sentrale problemstillinger i skandinavisk maleri i overgangen mellom idealisme og modernisme: modernitetens kontekst. Den kunstneriske praksis blir analysert på bakgrunn av et utvalg teoretiske tekster fra samtiden (idealisme, naturalisme, impresjonisme) og fra ettertiden.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • få fordypet innsikt i og kunnskap om sammenhengen mellom de skandinaviske lands maleri, inklusive felles referanser til maleri i München, Berlin og Paris.
  • få øvelse i å belyse og tolke konkrete motivtyper ved hjelp av teoretiske tekster.
  • få forbedret evnen til kritisk lesning og teoretisk begrepsavklaring.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Kun studenter med opptak på masterprogrammet har adgang til undervisning og eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ca 28 timer fordelt på forelesninger, seminar (grupper, fremleggelse av obligatorisk kvalifiseringsoppgave) og ekskursjoner til relevante museer i utlandet og i Norge.

Høsten 2010 er det planlagt ekskursjon i perioden 15.-19.november

Studentene er selv ansvarlig for å bestille og betale reise og opphold.

I løpet av semesteret skal studentene levere en obligatorisk kvalifiseringsoppgave i Fronter Oppgaven vurderes som godkjent eller ikke-godkjent.

Dersom den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven underkjennes første gang, får studenten én uke på seg til å levere oppgave på nytt.

Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven er gyldig i det semesteret den godkjennes, samt de to neste semestrene det gis undervisning i emnet.

Obligatorisk kvalifiseringsoppgave (max 4 A-4 ark) legges inn i Fronter innen oppgitt frist. Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven skal videre holdes muntlig og danne utgangspunkt for en felles diskusjon. Det forutsettes at den enkelte student leser alle kvalifiseringsoppgavene og deltar aktivt i samtale og diskusjon rundt oppgavene. Siden mye av undervisningen foregår i kunstmuseer, forventes det at alle deltar aktivt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende 4-timers skoleeksamen.

Godkjent kvalifiseringsoppgave er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2007

Emneevaluering høsten 2009


Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Emnet er lagt på is, og går foreløpig kun på bachelornivå.

Eksamen

Normailt sett hver vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk