Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør betraktes som en mal for hvordan fremtidige eksamensoppgaver vil se ut.

Sist endret 18. nov. 2008 10:47 av karensik@uio.no
Sist endret 27. nov. 2013 11:31 av Rita Hjorteset
Sist endret 18. nov. 2008 10:47 av karensik@uio.no
Sist endret 31. mars 2011 15:47 av Rita Hjorteset