Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi studerer latinske læredikt som konkrete tekster og sjangeruttrykk. I hvilken kulturhistorisk kontekst oppstår lærediktene? Hvilken funksjon har de? For å besvare disse to spørsmålene vil vi lese deler av latinske og eventuelt greske prosatekster (i oversettelse) som er blitt omgjort til poesi (for eksempel Epikur, Varro).

Vi ser på sjangeren slik den kommer til uttrykk i tekstutdrag eller hele verk, for eksempel Lukrets’ De rerum natura og Vergils Georgica. I tillegg kan vi se på sjangerparodi gjennom Ovids Ars amatoria.

De teoretiske bakgrunnsperspektivene dreier seg om sjanger og intertekstualitet. I den sammenheng vil vi studere greske læredikt i oversettelse (for eksempel Hesiod, Aratos) og relevante forskningsbidrag.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • forstå hva som karakteriserer læredikt
  • gjøre rede for hvordan og hvorfor prosatekster av teknisk eller filosofisk natur er blitt transformert til poesi
  • plassere latinske læredikter i deres litterære og kulturhistoriske sammenheng

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Du må ha opptak til Klassiske språk (master - to år) for å få ta dette emnet. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha minimum 60 studiepoeng i latin for å kunne ta dette emnet.

Undervisning

Undervisningen gis som seminarer (14 dobbeltimer). Vi forventer at du deltar aktivt i og møter forberedt til undervisingen.

På seminarene diskuteres hver gang en latinsk tekstpassasje og et forskningsbidrag (artikkel eller kapittel) med relevans for den aktuelle teksten.

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider à 2.300 tegn.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)