Kort om emnet

ARA3110 - Arabisk språk 5 omfatter intensiv språkundervisning på videregående nivå ved et universitet eller en annen godkjent utdanningsinstitusjon i Midtøsten. I tillegg til intensiv språkundervisning kan du også ta arabisk-språklige emner eller kurs i relevante fagdisipliner. Du har også kontakt med faglærer i arbeidet med obligatoriske innleveringer. Emnet gir studenten stor frihet i å følge sine faglige interesser og orientering. Opplegget for ARA3110 - Arabisk språk 5 må godkjennes av faglærer ved UiO.

Informasjon om intensiv språkopplæring i Midtøsten

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet, forventes du å ha:

 • utviklet lese-, skrive-, lytte- og taleferdigheter i arabisk på videregående nivå
 • styrket den språklige kompetansen din kraftig gjennom et undervisningsopphold i et arabisktalende land
 • opparbeidet et visst grunnlag for å arbeide med arabisk i yrkeslivet og i videre studier på masternivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Frist for å søke om opptak til emnet via nettskjema er:

 • 1. april for studiestart i haustsemesteret
 • 1. november for studiestart i vårsemesteret

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA3010 - Arabisk E eller Arabisk språk 3+4

Undervisning

Intensiv språkundervisning og/eller arabiskspråklige kurs i relevante fagdisipliner skal utgjøre tyngden av undervisningsopplegget ved utdanningsinstitusjonen i Midtøsten. Emnet gir studenten stor frihet i å følge sine faglige interesser og orientering.

Undervisningsopplegget skal omfatte minst:

 • 15 timer i uken à 12 uker (totalt 180 timer i semesteret)
 • 2/3 på fuṣḥà

Obligatoriske aktiviteter 

ARA3110 blir vurdert med bestått/ikke bestått. For å bestå, må du:

 • Delta på minst 80% av undervisningen ved utdanningsinstitusjonen
 • Bestå avsluttende prøver og/eller eksamener ved utdanningsinstitusjonen
 • Bestå tre skriftlege innleveringer ved UiO

Informasjon om innleveringene av de tre skriftlige oppgavene vil bli gitt i Canvas. Innleveringsfrist er normalt innen utgangen av september, oktober og november/mars, april og mai.

I begynnelsen av semesteret avklarer du tema for oppgavene med faglærer. Oppgavene skal skrives på arabisk om oppgitte tema innen følgende felt:

 • Politikk/samfunn i den arabiske verden
 • Midtøstens eller islamsk historie/religion/filosofi
 • Arabisk språk/litteratur

Eksamen

Mappeinnlevering.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Tilbys ikke høsten 2020 eller våren 2021: Grunnet COVID-19 er det usikkert når emnet tilbys neste gang.

NB! Emnet kan kun tas om våren dersom studenten finner et lærested som har studiestart på vårsemesteret og et studietilbud som kan godkjennes av emneansvarlig.

Undervisningsspråk

Arabisk og norsk eller engelsk