Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Intensiv språkundervisning på videregående nivå ved et universitet eller annen godkjent institusjon i et arabisk land kombineres med innlevering av tre oppgaver ved Universitetet i Oslo.

Opplegget ved den utenlandske institusjonen omfatter normalt minst 180 timer i semesteret (derav minst 2/3 (120 timer) fuṣḥà, resten kan være dialekt). Det tilpasses den enkelte students interesser og faglige orientering og skal godkjennes av faglærer ved Universitetet i Oslo.

Bortsett fra ren språkundervisning kan det omfatte arabisk-språklige kurser i relevante fagdisipliner.

  • Opplysningsskjema til UiO får du tilsendt elektronisk etter at du har levert søknaden. Skjemaet må leveres inn for å få brev til Lånekassen. Passnummer og reiseforsikring m/polisenummer kan ettersendes dersom studenten ikke har disse opplysningene før fristen.
  • Sett deg nøye inn i informasjonen på nettsidene våre.

Lenker til institusjoner i utlandet som for tiden kan vurderes for godkjennelse:

Merk at godkjenning av institusjonen også er avhenging av reiseråd fra UD og kan derfor endres på kort varsel.

Rabat (Marokko)

Amman (Jordan)

Hva lærer du?

  • Etter å ha gjennomført emnet vil du ha utviklet lese-, skrive-, lytte- og taleferdigheter i arabisk på videregående nivå
  • Du får styrket den språklige kompetansen din kraftig gjennom et undervisningsopphold i et arabisktalende land
  • Du vil også få et visst grunnlag for å arbeide med arabisk i yrkeslivet og i videre studier på masternivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på Arabisk språk 3+4.

Undervisning

Opplegget ved den utenlandske institusjonen omfatter normalt minst 15 undervisningstimer i uken i 12 uker (tilsvarende 180 timer) med hovedvekt på intensiv språkundervisning, men også evt. arabisk-språklige kurser i relevante fagdisipliner.

Minst to tredjedeler av undervisningen skal foregå på fuṣḥà, mens resten kan være i/om en dialekt.

De tre skriftlige oppgavene (se vurdering og eksamen) leveres normalt innen utgangen av månedene september, oktober og november, evt. mars, april og mai. Temaene avklares med faglærer ved begynnelsen av semesteret. Hver oppgave skal være på omkring 700 ord. Innlevering skjer i Canvas, i pdf- og doc-format.

Eksamen

De tre oppgavene som innleveres ved Universitetet i Oslo, skrives på arabisk over oppgitte tema innen feltene

  1. Politikk/samfunn i den arabiske verden
  2. Midtøstens eller islamsk historie/religion/filosofi
  3. Arabisk språk/litteratur

Besvarelsene ved UiO leveres i Canvas, så alle må ha skaffet seg brukernavn og passord ved UiO før avreise.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Bestått karakter gis på bakgrunn av følgende kombinasjon :

Deltagelse i minst 80 prosent av den obligatoriske undervisningen ved den utenlandske institusjonen. Deltagelse i samtlige avsluttende prøver ved de obligatoriske kursene i utlandet. Karakteren bestått på alle tre skriftlige oppgaver innlevert ved Universitetet i Oslo.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

NB! Emnet kan kun tas om våren dersom studenten finner et lærested som har studiestart på vårsemesteret og et studietilbud som kan godkjennes av emneansvarlig.

Undervisningsspråk

Arabisk og norsk eller engelsk