Dette emnet er nedlagt

EXFAC03-AAS – Exfac for asiatiske og afrikanske studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NB! Emnet vil ikke bli gitt våren 2015. Se din studieretningsside for informasjon om andre anbefalte EXFAC-emner.

Dette emnet er en innføring i sentrale begreper og spørsmål for deg som skal studere språk og områdekunnskap på Program for asiatiske og afrikanske studier. Emnet består av to deler:

a) Språk: Innføring i lingvistisk analyse basert på eksempler fra språk i Asia og Afrika.

b) Kultur: Innføring i grunnlagsproblemer i studiet av Asia og Afrika med fokus på debattene i tilknytning til begrepene "rasjonalitet", "kulturrelativisme" og "orientalisme".

Hva lærer du?

Etter avlagt og bestått eksamen skal du:

  • kunne anvende lingvistisk analyse på relevante asiatiske og afrikanske språk, med et konsekvent sammenlignende fokus på bl.a. universalier og typologi, språkfamilier og områdetrekk, dialekter og sosiolekter.
  • være kjent med begreper som «orientalisme», «kulturrelativisme» og «rasjonalitet» og til fagdebatten omkring disse; og kunne vise en viss kritisk refleksjon rundt begrepenes relevans i forhold til studier av andre samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

a) Grammatikkunnskaper tilsvarende norsk videregående skole eller kurset Grunnleggende grammatikk ved IKOS.

b) Kjennskap til afrikanske eller asiatiske samfunn og norsk samfunnsdebatt, tilsvarende norsk videregående skole.

Overlappende emner

Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.

Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.

Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

12 dobbelttimer forelesninger (6 språk, 6 kultur) og 2 dobbelttimer seminarundervisning i språk.

Ved emneoppmelding i StudentWeb kan du velge mellom 5 seminargrupper, hvorav gruppe 5 er for dem som ikke ønsker å følge seminarundervisningen. Vennligst merk at det er begrenset plass på gruppe 1-4, og at vi derfor praktiserer førstemann-til-mølla-prinsippet for oppmelding til disse gruppene. Når gruppene er fulle, må øvrige studenter velge gruppe 5 (følger ikke undervisning).

For å kvalifisere seg til eksamen i emnet, må studentene avlegge og bestå to flervalgsprøver i Fronter, èn for språk og èn for kultur. Begge prøvene må gjennomføres innenfor et avgrenset tidsrom i Fronter. Mer informasjon vil bli gitt i Fronter.

Godkjente flervalgsprøver er gyldige i 2 år, dvs. inneværende semester og neste vårsemester.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om hvorvidt flervalgsprøvene er godkjente eller ikke.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF.

Eksamen

For å få avlegge avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent begge de obligatoriske flervalgstestene (se "Undervisning" over for mer informasjon).

Ved slutten av semesteret er det en 4-timers skoleeksamen, der du blir testet i både språk- og kulturdelen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

EXFAC03-AAS periodisk evaluering H08

Annet

Emnet er primært beregnet på studenter som er tatt opp til Program for asiatiske og afrikanske studier, men er også åpent for studenter fra andre programmer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Undervisning vil ikke bli gitt våren 2015.

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk

Engelsk ved behov.