Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet Hindi 1 gjør deg kjent med Indias offisielle språk. Hindi er ett av de mest utbredte språkene i verden og snakkes av omkring 400 millioner mennesker. Det brukes over store områder i Nord-India, men er også kjent i sør. Dessuten er det språket til mange minoriteter rundt omkring i verden, for eksempel i USA, England, Mauritius og Sør-Afrika. Hindi har en gammel historie og en rik og fascinerende produksjon av litteratur, scenekunst (teater, religiøse fremførelser), film og nye medier.

Emnet må sees i sammenheng med HIN1120 – Hindi 2 (nedlagt) som forbereder til utenlandsopphold og videre fordypning i HIN2110 – Hindi språk 3+4 (nedlagt).

Hva lærer du?

Emnet legger vekt på å lære studentene god uttale, grundig beherskelse av devanagariskrift og transliterasjonssystemet samt kjennskap til grunnleggende grammatikk og det sentrale ordforrådet i moderne standard hindi, som er offisiell norm. Emnet gir dessuten en innføring i geografisk strukturering og den historiske bakgrunnen for hindi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det vil bli begrenset opptak til HIN1110 høsten 2014. Programstudenter som følger anbefalte studieløp der emnet inngår som obligatorisk i emnegruppen, vil bli prioritert.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

I Hindi 1 undervises det i grammatikk, lydsystem, skrift og sentralt ordforråd i standard hindi. Undervisning foregår normalt 6 timer per uke i ca. 12 uker, og studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling. Vi anbefaler på det sterkeste at du følger undervisningen helt fra starten av semesteret.

Studentene må i løpet av semesteret levere inn og få godkjent 1 av 2 obligatoriske kvalifiseringsoppgaver. Kvalifiseringsoppgaven må være innlevert til gjeldende frister og godkjent av faglæreren for å kunne gå opp til eksamen. Ved innlevering av kvalifiseringsoppgaven i Fronter skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha levert inn og fått godkjent 1 av 2 kvalifiseringsoppgaver. En godkjent kvalifiseringsoppgave er gyldig kun i semesteret studenten tar emnet.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om en obligatorisk aktivitet er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Skriftlig eksamen (4 timer):

A. ferdigskriving av hindisetninger ved å fylle inn riktige ord i angitt grammatisk form

B. transliterasjon av en pensumtekst (ca. 100 ord)

C. oversettelse av en pensumtekst (ca. 100 ord)

D. besvare enkle spørsmål på hindi


Ingen muntlig eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet inngår i emnegruppene 80HINS og 40HINS.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2014

Annenhver høst.

Eksamen

Høst 2014

Annenhver høst.

Undervisningsspråk

Hindi (engelsk)