KULH2009 – Folklore: samling og kuratering

Kort om emnet

Historien skrives av oss. I dette emnet blir du kjent med folklore og folkloristikkens fortid og nåtid ved å praktisere kulturhistorisk kunnskapsformidling. Fra første kontakt med folkloristiske kilder til åpningen av en egenprodusert utstilling på biblioteket utforsker vi forskjellige måter å presentere fortiden på: i en monters tredimensjonale arrangement av originalgjenstander, gjennom bilders rekkefølge, teksters struktur eller den narrative stemme på film.

Prosjektmaterialet kommer fra Norsk Folkeminnesamling – Institutt for kulturstudier sitt eget kulturhistoriske arkiv med 100 års historie og med et kildemateriale som spenner over nesten tusen år. Arkivet er fylt med mangfoldige fortellinger om:

  • hverdagsliv, høytid, krig og katastrofer
  • lokal- og verdenspolitikk
  • drømmer om huldreland og frykten for trolldom
  • galskap, helse, kjærlighet

I undervisningen får du eksklusiv tilgang til ukjente kilder for å skrive kulturhistorie.

Hva lærer du?

Studenter som har fulgt emnet og avlagt eksamen skal være i stand til å:

  • demonstrere kritisk bruk av arkivkilder
  • formidle fagkunnskap gjennom ulike medier som tekst, film eller utstillingsmontre
  • gjennomføre prosjekter i grupper
  • kuratere utstilling og arrangement i samarbeid med bibliotek

Emnet er lagt opp slik at du vil få praktisk trening i kildearbeid og i prosjektarbeid med både muntlig, skriftlig og visuell historieformidling som læringsmål. Prosjektarbeidet er relevant i mange yrkesfelt hvor bearbeiding og systematisering av historiske kilder og en analytisk klar presentasjonsform står sentralt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Studentene vil under veiledning kontekstualisere folkloristisk kildemateriale og bruke ulike metodologiske tilnærminger og teoretiske perspektiver for å fortelle og gjenfortelle dem. Forelesningene lærer deg om folkloristiske kilder og kulturen de dokumenterer, folkloristikken og Norsk Folkeminnesamlings historie. Emnet gir også en innføring i varierte formidlingsformer av kulturhistorisk kunnskap. Med utgangspunkt i tilrettelagt kildemateriale som sagn og svartebøker, etnografiske beskrivelser, viser, eventyr, kunst og historiske aviser, lærer du å anvende og utvikle dine kulturhistoriske ferdigheter og kunnskaper.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en drøfting av gruppearbeidet frem mot utstillingsproduksjon og en evaluering av det ferdige resultatet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet undervises første gang våren 2021

Eksamen

Eksamen første gang våren 2021

Undervisningsspråk

Norsk