MUSKUL4000 – Museum og kulturarv: kontekst og kommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kulturarv kan virke integrerende og splittende, bidra til utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn eller skape ekskluderende fellesskap. Emnet gir kunnskap om hvordan kulturarv og museer virker i og med samfunnet omkring. Hvordan engasjerer museene sitt publikum? Hvordan skapes samhold eller strid rundt kulturarvsprosesser? Studentene vil blant annet lære om museer som formidlingsarenaer, om kulturarv som arbeid med identitet og sosial integrasjon, om utviklingen av kollektiv hukommelse, og om kommunikasjon av vanskelige minner. Gjennom ekskursjoner og i undervisningen vil studentene møte debatter som pågår politisk, kulturelt og i institusjonene.

Emnet er et obligatorisk emne på masterprogrammet Musologi og kulturarvstudier.

Hva lærer du?

  • kulturarvs-,og museumspolitikk, nasjonal som internasjonal
  • kommunikasjonspraksiser i kulturarvsinstitusjoner, både digitale og konvensjonelle
  • analyse av musealiserings- og kulturarvsprosesser
  • erfaring med å presentere fagstoff muntlig
  • øvelse i å samarbeide tverrfaglig i grupper

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet Museologi og kulturavstudier. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet Museologi og kulturarvstudier

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Undervisning

Undervisningen er intensiv og gis i form av ekskursjoner, seminarer og forelesninger. Undervisningen kan være uregelmessig, men er tenkt i sammenheng med de andre obligatoriske emnene på masterprogrammet. 

Forelesningene skal gi perspektiver og oversikt, mens seminarer og ekskursjoner skal gi grunnleggende kunnskap og innsikt i feltet. Studentene må delta aktivt i seminararbeidet. Praktiske oppgaver vil bli gitt i forbindelse med ekskursjoner og studentene vil skrive rapporter og utføre undersøkelser enkeltvis og i grupper.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappeinnlevering. 

Mappen skal inneholde tre arbeider som utføres i tilknytning til ekskursjoner og seminarer knyttet til undervisningen.

Sensorveiledninger.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk