Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Buddhismen er en av de store verdensreligionene. Verdens første klosterorden ble grunnlagt i Nord-India for 2500 år siden, og buddhismen spredte seg i store deler av Asia i løpet av de første tusen år av sin historie. Emnet gir kunnskap om buddhismens fremvekst, historiske utvikling, lære og religiøse praksis og gir en innføring i temaer som kult, etikk, meditasjon, klosterliv og kvinners stilling. Det blir lagt vekt på utviklingen av de to hovedretningene innenfor buddhismen: theravada- og mahayana-buddhismen, men også på buddhistisk tantrisme, som regnes som en sen-utvikling av den indiske mahayana-buddhismen. Historien om buddhismens regionale historie i Asia - med vekt på Sri Lanka, Kina, Vietnam, Korea, Japan, Sentral-Asia, Nepal og Tibet - har også sin plass i emnet.

Hva lærer du?

Studietilbudet skal legge grunnen for en kunnskapsbasert forståelse av buddhismen i en historisk og en nåtidig kontekst. Utviklingen av buddhismens tekster, lære og geografiske spredning vil stå sentralt, men fokus vil også bli rettet mot lekfolks religiøse praksis og mot buddhismen som levende religion.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 19. august, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt) og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 4 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca.2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk emnerapport REL1030 H08

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider: Studier ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys siste gang høsten 2008, men erstattes av REL2230 Buddhismen

Eksamen

Emnet tilbys siste gang høsten 2008, men erstattes av REL2230 Buddhismen

Undervisningsspråk

Norsk