Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Islam er i dag det største ikke-kristne religionssamfunn i Vesten. Emnet "Islam i Europa" gir en innføring i islams historie og utvikling i Vest-Europa og legger grunnen for en kunnskapsbasert forståelse av islam i europeisk kontekst. Undervisningen legger størst vekt på fremveksten av islamske bevegelser og organisasjoner i nyere tid, men den tar også opp tilstedeværelsen av islam i Spania i europeisk middelalder. Studiet av dagens muslimer i Europa inkluderer både undervisning om sufi-grupper og bevegelser preget av islamistisk nyorientering. Empirisk nåtids-materiale hentes særlig fra Skandinavia, med vekt på migrasjons- og diasporaproblematikk.

Hva lærer du?

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg kunnskaper om islam som et historisk fenomen i Europa. Via nærstudier av muslimers hverdagsliv i dag løftes både et generasjons- og et kjønnsperspektiv frem i lyset. Emnet gir kunnskap om religiøs praksis, inkludert hvordan ideer om islamsk lov oppfattes og praktiseres. Fokus settes også på spørsmål om nasjonal og religiøs tilhørighet.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 9. januar, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på REL1050 – Islam (nedlagt) og anbefales ikke tatt som første emne. Studenten bør ha avlagt eksamen i minst et emne på 1000-nivå.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Obligatorisk aktivitet: Underveis i semesteret skal det leveres utkast til semesteroppgaven i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Utkast til semesteroppgaven må være innlevert til gjeldende frister for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en semesteroppgave som innleveres ved slutten av semesteret.

Oppgaven skal ha et omfang på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgavelyden gjøres kjent av faglærer ved semesterstart.

Ved innlevering av semesteroppgaven skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport V08 REL2050

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider: Studier ved IKOS

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys siste gang våren 2009, men erstattes av REL3050 Islam i Europa

Eksamen

Emnet tilbys siste gang våren 2009, men erstattes av REL3050 Islam i Europa

Undervisningsspråk

Norsk