Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en generell oversikt over teatrets utvikling i Norge samt teaterpolitikkens utvikling, med hovedvekt på norske forhold. Det fokuseres på endringer i norsk teater i forhold til teatrets ulike uttrykksformer. Det historiske perspektivet omfatter også grunnlaget for periodiseringen av norsk teaterhistorie. Forhold vedrørende kulturpolitiske endringer står sentralt. Leselisten inneholder tekster om norsk teater og teaterpolitikk i et generelt historisk perspektiv, utfyllende tekster om de enkelte perioder i teaterhistorien, samt kulturpolitikk generelt. Studentene leser også offentlige utredninger og rapporter som følger endringene i teaterpolitikken.

Hva lærer du?

Etter å ha avlagt emnet forventes du å kunne:

  • Generell kunnskap om teatrets utvikling i Norge og ulike uttrykksformer i norsk teater, samt teaterpolitikkens utvikling i Norge.
  • Kompetanse og bevissthet om grunnlaget for periodisering og syn på endringer i norsk teater.
  • Forholdet mellom teatret og den kulturpolitiske retning som gjelder i et gitt tidsrom.
  • Evnen til analyse og vurdering av samtidens kulturpolitiske føringer og ideologiske endringer.
  • Kompetanse i skriftlig og muntlig fremstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet fordrer gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Emnet er dannet ved at to emnene TEA1101 og TEA1102 er slått sammen. Undervisning og pensum overlapper for de som har tatt begge disse emnene tidligere. Studenter som har ett av emnene kan få godkjent 5 studiepoeng.

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarundervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang.

Midtveis i semesteret skal det leveres et førsteutkast til en oppgave samt to opponentkommentarer til førsteutkast skrevet av andre studenter. Alle arbeidene er obligatoriske og leveres i Fronter. Utkastene og opponentkommentarene presenteres muntlig i seminar.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Førsteutkast og opponentkommentarer må være innlevert til gjeldende frister for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en mappe som innleveres ved slutten av semesteret.

Mappen skal inneholde: En kortoppgave på 1-3 sider og en lengre oppgave på 6-8 sider. Det samlede omfanget skal være 10 sider (2300 tegn per side). Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.

Ved innlevering av mappe skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Annet

Emnet kan inngå i Program for kultur- og idéstudier, Program for estetiske studier, eller som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnsstudier. Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider. Studier ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Høst 2007

Eksamen

Høst 2008

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk