Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten lærer seg eldre irsk rettskrivning med tekster fra 1800 tilbake til 1500-tallet. Språklig gjennomgang av originale tekstutdrag og lesning i oversettelse.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg en oversikt over utviklingen og bruken av irsk skriftspråk i perioden 1500-1800 og kunne oversette en kjent tekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Den nedre grensen for deltagere er relativ i forhold til andre emner på dette nivået i studieløpet. Øvre grense på 12 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

28 timer undervisning: Ca. 2 timer pr. uke med enkelte undervisningsfrie emner beregnet på oppgaveskriving. To obligatoriske oppgaver (2–3 s.) som må leveres og godkjennes i løpet av semesteret for at eksamen kan avlegges.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Eksamen

En 3-dagers avsluttende hjemmeoppgave danner grunnlaget for karaktersettingen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Normalt annen hver vår

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk