IRSK2300 – Irske middelaldertekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gir en oversikt over en av Europas aller eldste skriftkulturer. Folkespråket blir anvendt skriftlig fra overgangen til 600-tallet av. Emnet behandler implikasjonene  av en tidlig skriftlig folkespråktradisjon: hvordan denne skriftkulturen må forhandle med den stedlige muntlige tradisjon og den innførte latinske skriftkulturen

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du redegjøre for en tidlig europeisk skriftkultur og hva som følger med når en etablert skrift som den latinske blir anvendt på en fremmed, muntlig lærdomstradisjon. Med det latinske alfabetet fulgte også latinskspråklig tradisjon og kristendom. Dette scenariet angir scenariet for all europeisk middelalder og studiet av denne, og har derfor stor overføringsverdi.  Du vil også få en grunnleggende øvelse i å lese håndskrifter.

Undervisning

Undervisningen gis i form av 28 timer seminarundervisning.

Studentene skal levere en obligatorisk kvalifiseringsoppgave innen en gitt tidsfrist. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før studenten fremstiller seg til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)