Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En gjennomgåelse av sentrale gammel- og mellomirske tekster satt inn i en litterær og historisk sammenheng. Noen av tekstene leses på gammelirsk.

Hva lærer du?

Oversikt over irsk middelalderlitteratur og den litterære aktiviteten i Irland i middelalderen og den viktigste delen av den litterære debatten omkring denne, også noe kunnskap om språk og stil i irsk middelalder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IRSK2301 – Irsk middelalderlitteratur (nedlagt)

Undervisning

Ca. 5 timer pr. uke i 12 uker. Av disse er 4 timer sammen med IRSK2301.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver (2-3 sider) som må leveres og godkjennes i løpet av semesteret for at man får gå opp til eksamen. En 3-dagers avsluttende hjemmeoppgave danner grunnlaget for vurderingen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høst 2007

Annet

Den nedre grensen for deltakere er relativ i forhold til andre kurs på dette nivået i studieløpet. Øvre grense på 30 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk