Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette studieemnet dekker sentrale temaer i leksikalsk semantikk og setningssemantikk, som for eksempel komposisjonalitet, semantiske roller, forskjellige betydningsrelasjoner, leksikalsk dekomponering og verbklassifiseringer av typen tilstand-handling-forandring.

Dette er et kunnskapsemne med sluttvurdering.

Hva lærer du?

Studentene skal lære å bruke aktuell semantisk teori i analyse av betydningsforhold både leksikalsk og i setningssammenheng. Emnet skal også gi øvelse i faglig argumentasjon og skriftlig framstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LING1102 – Syntaks og semantikk 1 (nedlagt)

Undervisning

Det er totalt 30 undervisningstimer i løpet av semesteret, med enkelte opphold. Undervisningen veksler mellom forelesnings- og seminarform.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Underveis blir det gitt en kvalifiseringsoppgave. Besvarelsen av denne må godkjennes av faglærer før kan man ta den avsluttende eksamenen, som er en hjemmeoppgave med 3-dagers innleveringsfrist.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høst 2007

Annet

Minimum 5. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, vil bli prioritert.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises siste gang høsten 2008.

Eksamen

Samme semestre som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk