Dette emnet er nedlagt

MAS1510 – Innføring i norrøn og keltisk kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over norrøn og keltisk middelalderkultur med fokus på norrøn og keltisk middelalderhistorie, språkforhold, litteratur, religion og samfunnsordning.Emnet inneholder også filologisk teori og metode.

Hva lærer du?

Du får en oversikt over den keltiske og den norrøne middelalderkulturen, kjennskap til de viktigste kildene til disse kulturene og til hvordan disse kildene kan utnyttes. Du skal kunne gjøre rede for norrøn og keltisk middelalderkultur og forholdet mellom dem.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det gis 18 dobbelttimer seminarundervisning. 10 av disse dobbelttimene er obligatoriske. I tillegg må en obligatorisk innlevering godkjennes for å kunne avlegge hjemmeeksamen. Den obligatoriske innleveringen er kun gyldig det semesteret den er godkjent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En 3-dagers avsluttende hjemmeeksamen danner grunnlaget for karaktersetting.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Annet

Emnet er obligatorisk i 80-gruppe – Norrøne og keltisk studier og 40-gruppe i norrøne og keltiske studier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk