Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det fokuseres på et begrenset emne fra norrøn litteratur, f.eks en saga, Den yngre Edda, ett eller en mindre gruppe Edda-dikt, et teoretisk spørsmål e.l.

Hva lærer du?

Studiet gir innsikt i et avgrenset emne innen norrøn litteratur og utvikler studentens kjennskap til faglitteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500) og NFI2320 – Norrøn litteratur 2 (nedlagt)

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter kunnskaper i norrønt språk, samt en viss litteraturhistorisk oversikt og kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminarundervisning, 2 timer i uken i 7 uker.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen er en 3-dagers hjemmeoppgave på inntil 6 sider à 2300 tegn.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)