NFI3080 – Veiledet lesning i middelalderstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innhold og undervisningsform for dette emnet vil variere fra gang til gang dette emnet blir gitt.

Pensum vil også variere, men det skal ha et omfang på ca. 1000 sider og omfatte både primærkilder og sekundærlitteratur. Pensum settes opp enten av faglærer, eller den enkelte student kan sette opp sitt eget pensum i samråd med faglærer.

Tema våren 2013 var: Pilgrimages and crusades – the Scandinavian connection

Hva lærer du?

Studenten skal kunne forholde seg kritisk til forskningslitteraturen og aktuelle primærkilder. Studiet av primærkilder og forskningslitteratur skal gjøre studenten i stand til å ta stilling til de problemkomplekser som springer ut av de temaer emnet behandler. Studenten skal kunne sammenfatte og fremstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte, både skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NFI4080 – Veiledet lesning i middelalderstudier

Undervisning

Undervisningen kan strekke seg jevnt ut over hele semesteret eller konsentreres i bolker og studenten driver selvstudium mellom bolkene. Undervisningsformen vil veksle mellom forelesninger og seminarer. Ekskursjoner kan også inngå som obligatorisk del av emnet. Det forventes at studentene selv deltar med egne presentasjoner.

Eksamen

Vurderingen gjøres på grunnlag av en semesteroppgave på 10 sider à 2300 tegn (mellomrom ikke medregnet). Studenten kan selv velge emne for oppgaven, men valget må godkjennes av faglærer.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Annet

Det anbefales at dette emnet tas i slutten av bachelorstudiet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk