Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets tema vil utfylle og inngå som en naturlig del i det som er masterprogrammets faglige målsetning.

Pensum vil variere, men det skal ha et omfang på ca. 1000 sider og omfatte både primærkilder og sekundærlitteratur.

Pensum settes opp av faglærer, eller den enkelte student kan sette opp sitt eget pensum i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Studenten skal kunne forholde seg kritisk til forskningslitteraturen og aktuelle primærkilder.

Studiet av primærkilder og forskningslitteratur skal gjøre studenten i stand til å ta stilling til de problemkomplekser som springer ut av de temaer emnet behandler.

Studenten skal kunne sammenfatte og fremstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte, både skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emnet er begrenset til studenter på masterprogrammene Viking and Medieval Studies (master's two years) og Viking and Medieval Norse Studies (master's two years).

Emnet gis som en avtale mellom student og institutt/veileder der det er naturlig i studentens studieplan. For oppmelding: kontakt studiekonsulent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Generell innsikt i vikingtidens og middelalderens historie og kulturhistorie tilsvarende mastergradsnivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NFI3080 – Veiledet lesning i middelalderstudier

Undervisning

Regelmessige møter med veileder

Eksamen

Vurderingen gjøres på grunnlag av en semesteroppgave på 10 sider (a 2300 tegn uten mellomrom) som leveres til fastsatt dato i slutten av semesteret

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Emnet gis som en avtale mellom student og veileder der det er naturlig i studentens studieplan.

Eksamen

Samme semester som veiledning gis

Undervisningsspråk

Norsk