NOAS4180 – Veiledet lesning for master i Norsk som andrespråk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gis som en avtale mellom student og institutt / veileder der det er naturlig i studentens studieplan. Emnet skal gi kunnskaper innenfor et område som supplerer øvrige studier i norsk som andrespråk, og som ikke undervises regulært. Litteratur skal velges i samråd med veileder.

Pensum skal være på ca. 1000 – 1200, avhengig av vanskegrad.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene:

  • ha fått videregående kunnskaper om sentrale temaer innen andrespråksforskning som pensum på emnet er hentet fra
  • kunne presentere og drøfte aktuelle teorier og metoder basert på en selvstendig tilnærming til aktuelt pensumstoff

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emnet er begrenset til studenter på studieretningen Norsk som andrespråk (studieretning).

Emnet gis som en avtale mellom student og institutt/veileder der det er naturlig i studentens studieplan. For oppmelding: kontakt studiekonsulent.

Undervisning

Regelmessige møter med veileder.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen må besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervises med ujevne mellomrom

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk