NOR2555 – Nordkurs - sommerkurs for nordiske studenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Enkelte år arrangeres det sommerkurs i Oslo for nordiskstudenter fra de nordiske landene. Temaet for emnet varierer fra år til år.

Bachelor- og masterstudenter tar emnet sammen, med noe ekstra arbeid for masterstudentene som følger NOR4455.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er for studenter med opptak til et skandinavisk universitet. Opptakskravene vil variere med kursets innhold. Søknad skjer via ditt hjemlands NORDKURS-koordinator.

Se mer om opptak og adgang her.

Undervisning

Det gis maksimalt 40 timer undervisning i løpet av to eller tre uker om sommeren (juni/juli). Undervisningen gis i form av blant annet seminarer og ekskursjoner.
Det er ingen kvalifiseringsoppgaver knyttet til dette emnet, men studentene skal følge undervisningen og delta på obligatoriske ekskursjoner.

Kurset er et sommerkurs og gis normalt siste uken i juni og første uken i juli.

Sommer 2020 gis kurset digitalt/virtuelt, på grunn av covid-19-situasjonen. 

Adgang til undervisning

Studiet er lukket og forutsetter opptak på Nordkurs. En student som har fått gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning har ikke krav på ny undervisning.

 

Eksamen

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Sommer 2020

Eksamen

Sommer 2020

Undervisningsspråk

Norsk