NOR4455 – NORDKURS Sommerkurs i nordisk språk og litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Enkelte år arrangeres det sommerkurs i Oslo for nordiskstudenter fra de nordiske landene. Temaet for emnet varierer fra år til år.

Hva lærer du?

Læringsmålene varierer fra år til år avhengig av temaet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er for studenter med opptak til et skandinavisk universitet. Opptakskravene vil variere med kursets innhold. Søknad skjer via ditt hjemlands NORDKURS-koordinator.

Se mer om opptak og adgang her.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Tilstrekkelige forkunnskaper i ett eller flere av de nordiske språkene er et krav for Nordkurs-studenter.

Overlappende emner

Det kan forekomme overlapping med andre emner. Overlappingen avhenger av temaet for Nordkurs det aktuelle året.

Undervisning

Det gis maksimalt 40 timer undervisning i løpet av to eller tre uker om sommeren (juni/juli). Undervisningen gis i form av blant annet seminarer og ekskursjoner.
Det er ingen kvalifiseringsoppgaver knyttet til dette emnet, men studentene skal følge undervisningen og delta på obligatoriske ekskursjoner.

Kurset er et sommerkurs og gis normalt siste uken i juni og første uken i juli.

Adgang til undervisning

Studiet er lukket og forutsetter opptak på Nordkurs. En student som har fått gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning har ikke krav på ny undervisning.

Eksamen

Eksamen er en oppgave som leveres i slutten i oppholdet.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Kurset er et sommerkurs og tilbys enkelte somre etter avtale med www.nordkurs.org.

Undervisningsspråk

Norsk