Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet består av et skriftlig arbeid om et nordisk tema som studentene velger fra NOR3090-katalogen (se nedenfor for mer informasjon om denne katalogen).

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne kan du:

 • Formulere en problemstilling og gjennomføre en mindre undersøkelse om et nordisk tema, basert på litteratur og/eller originalkilder.
 • Gjennomføre kritisk, faglig drøfting og trekke en konklusjon.
 • Uttrykke deg i sjangeren akademisk sakprosa.
 • Referere til kilder og litteratur på en riktig måte.
 • Finne fram til relevant litteratur og kilder.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Lektorprogrammet (master – 5 år), Nordisk (studieretning).

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

 

I andre opptaksrunde gjøres oppmelding i emnet manuelt, og intresserte studenter bes kontakte studiekonsulenten for emnet for vurdering og eventuell oppelding. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minst to emner på 1000-nivå og minst ett emne på 2000-nivå i nordisk.

Undervisning

 • Ved semesterstart vil det bli arrangert et informasjonsmøte der det gis opplysninger om selve oppgaven. På møtet vil aktuelle veiledere presentere seg selv og sine oppgaveforslag. Du får her en god anledning til å hilse på faglærere og få informasjon som er nødvendig for å gjennomføre kurset.
 • I begynnelsen av semesteret holdes to forelesninger om hvordan man skal skrive en bacheloroppgave.
 • Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid som skrives under veiledning av en faglærer. Studenten må levere søknad om veileder ved begynnelsen av semesteret. Søknaden leveres i nettskjema som du finner i beskjedfeltet på semestersiden ved undervisningsstart.
 • Frist for å levere søknad finner dere i NOR3090-katalogen. Veiledningstid er satt til tre møter, á en halv time.
 • Studenter som har fått tildelt veileder et tidligere semester samt har fått godkjent innlevering av førsteutkast til denne veilederen, har ikke krav på ny veileder et senere semester.
 • Hvert semester utarbeides det en katalog med oversikt over veiledere og temaer/oppgaver. NOR3090-katalogen legges ut i beskjedfeltet på inneværende semesterside og studentene er pliktige til å gjøre seg kjent med innholdet i katalogen.
 • Det er obligatorisk å levere et førsteutkast på 3-5 sider til oppgaven i midten av semesteret, sammen med en foreløpig litteraturliste. De som ikke leverer førsteutkast og foreløpig litteraturliste, får eksamensmeldingen sin trukket og mister muligheten til å levere endelig oppgave. Frist for innlevering av førsteutkast og litteraturliste er 15. mars.

Eksamen

 • Bacheloroppgaven skal være på 4500 ord (slingringsmonn på +/-10%). Litteraturliste og noter blir ikke medregnet når lengden på eksamensbesvarelsen blir vurdert, men kommer i tillegg.
 • Oppgaven skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester, samt antall ord.
 • Alle besvarelser blir sjekket i UiO sitt plagiatkontrollverktøy URKUND opp mot internett og UiO sin database (herunder vil det si også tidligere innleverte oppgaver). 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk