NOR4308 – Tekstbedømmelse og forlagsarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er både praktisk og teoretisk innrettet. Studentene får innsikt i vurderingskriterier og -teorier, øvelse i å bedømme forskjellige slags tekster og skrive konsulentuttalelser. Forfattere og forlagsfolk bidrar på seminaret med manus og erfaringer fra tekstarbeid.

Pensum består av sakprosa og skjønnlitterære tekster, teori og sekundærlitteratur om sjangre, retorikk, litterære virkemidler. I tillegg leses forfatteres manus i utkast og et utvalg autentiske konsulentuttalelser.

Hva lærer du?

Studentene utvikler sjangerforståelse, kompetanse i å vurdere tekster på forskjellig grunnlag og reflektere over hvilke hensyn som spiller inn – etiske, litterære, markedsmessige – når man arbeider med forfattere og bedømmer deres manus med tanke på utgivelse. De får også øvelse i å skrive konsulentuttalelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter med opptak til Litteraturformidling (studieretning) har fortrinnsrett til emnet.

Spesielt våren 2021: Grunnet koronasituasjonen og det faktum at emnets natur krever fysisk undervisning, så vil dette emnet kun ta opp studenter på masterstudieretningen i litteraturformidling. Andre masterprogramstudenter i nordisk litteratur (HFM2-NORD/NORL og UVM5-LEP), kan søke skriftlig til instituttet på 'henvendelser@iln.uio.no' innen 1. februar 2021 dersom de mener å ha gode grunner for å ønske å ta nettopp dette emnet nå.

Undervisning

Seminar med i alt 28 timer fordelt over hele semesteret (se undervisningsplanen). Frammøtet er obligatorisk; minst 75 prosent tilstedeværelse kreves for å få avlegge eksamen. Det er obligatorisk frammøte første gang (dispensasjon etter søknad).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en mappe som består av tre konsulentuttalelser og andre korte besvarelser på til sammen ca 15 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2011

Eksamen

Annenhver vår fra 2011

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)