Dette emnet er nedlagt

NORINT0111 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Uttale: prosodi (trykk, rytme), riktig realisasjon av fonemene. Grammatikk: verb (infinitiv, presens, preteritum, imperativ), substantiv, adjektiv, pronomen, setninger (hovedsetning, leddsetning, negasjon i hovedsetning, inversjon), tidsuttrykk. Temaer/vokabular: om det å være utenlandsk student i et norsk universitetsmiljø, presentasjon, hilsing, familie, mat og drikke, invitasjon.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne oppfatte enkel muntlig framstilling om emner nevnt ovenfor. De skal kunne snakke og skrive om disse med et enkelt vokabular og en enkel framstillingsmåte. Uttalen skal ikke hindre forståelse.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo, samt for studenter som har opptak til norskkursene. Internasjonale studenter får informasjon om registrering til norskkursene når de ankommer Norge. Personer som ikke er studenter ved UiO, kan søke om opptak til norskkurs

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse med unntak av språkkravene i norsk og eventuelt engelsk og at de har gyldig opptak på kurset.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper i norsk.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot NORINT0110 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1

Undervisning

Kurset er på 30 timer fordelt på 5-10 uker. Det legges vekt på både persepsjon og produksjon så vel i muntlig som i skriftlig språk. Skriftlige oppgaver innleveres hver undervisningsdag. For studenter som ønsker høy progresjon, tilbys det intensivkurs over ett semester som dekker emnene NORINT0111 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 1 (nedlagt), NORINT0112 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 2 (nedlagt), NORINT0113 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 3 (nedlagt) og NORINT0120 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 2. Intensivkurset går over 14 undervisningsuker à 12 timer

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

OBS! Fremmøtekrav på 75% av kurset.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vår 2006:

Mappevurdering

Oppgavene rettes og vurderes av faglærer som også vurderer studentenes deltakelse og muntlige prestasjoner i klassen. Det skal skrives minst 3 oppgaver i klassen, fortrinnsvis i siste halvpart av kurset. Disse oppgavene skal inngå i mappen. Oppgavene skal omfatte diktat, stil og grammatikkoppgave. Minst 2 av oppgavene må danne grunnlag for faglærers vurdering. Mappen vurderes til bestått/ikke bestått.

Høsten 2006:

2-timers klasseromseksamen i kursets siste to timer. Prøven består av en diktat, grammatikkoppgaver og en stil.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Maksimum 20 studenter per klasse. Antallet klasser varierer hvert semester.

NORINT0111 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 1 (nedlagt) kan gi uttelling i form av credits for utvekslingsstudenter. Det er en del av innføringsprogrammet i norsk som er obligatorisk for internasjonale studenter som er tatt opp til ordinære fakultetsstudier hvor undervisningen gis på norsk.

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår 2007

Gis ikke høstsemesteret 2007.


Erstattet med NORINT0114

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk