Dette emnet er nedlagt

NORINT0112 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Stor vekt på muntlig aktivitet. Øve bl.a. norske lyder som oppfattes som spesielt vanskelige. Grammatikk: verb (perfektum, sterke/svake), adjektiv, nominaler, presenteringssetninger. Temaer/vokabular: temaer relatert til studiesituasjonen, boforhold, severdigheter, ferie; uttrykk for ønsker, vurdering, følelser.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne lese, snakke og skrive om temaene nevnt under punktet ovenfor.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo, samt for studenter som har opptak til norskkursene. Internasjonale studenter får informasjon om registrering til norskkursene når de ankommer Norge. Personer som ikke er studenter ved UiO, kan søke om opptak til norskkurs

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse med unntak av språkkravene i norsk og eventuelt engelsk og at de har bestått emne NORINT0111 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 1 (nedlagt)eller tilsvarende.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot NORINT0110 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1

Undervisning

Kurset består av 30 timer fordelt på 5-10 uker. Samtaleøvelser, lytteøvelser/diktater og øvelser i formlære og syntaks inngår. Skriftlige oppgaver innleveres hver undervisningsdag. For studenter som ønsker høy progresjon, tilbys det intensivkurs over ett semester som dekker emnene NORINT0111 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 1 (nedlagt), NORINT0112 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 2 (nedlagt), NORINT0113 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 3 (nedlagt) og NORINT0120 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 2. Intensivkurset går over 14 undervisningsuker à 12 timer.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

OBS! Fremmøtekrav på 75% av kurset.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vår 2006:

Mappevurdering

Oppgavene rettes og vurderes av faglærer som også vurderer studentenes deltakelse og muntlige prestasjoner i klassen. Det skal skrives minst 3 oppgaver i klassen, fortrinnsvis i siste halvpart av kurset. Disse oppgavene skal inngå i mappen. Oppgavene skal omfatte diktat, stil og grammatikkoppgave. Minst 2 av oppgavene må danne grunnlag for faglærers vurdering. Mappen vurderes til bestått/ikke bestått.

Høsten 2006:

2-timers klasseromseksamen i kursets siste to timer. Prøven består av en diktat, grammatikkoppgaver og en stil.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 20 studenter per klasse. Antall klasser varierer hvert semester.

NORINT0112 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 2 (nedlagt) kan gi uttelling i form av credits for utvekslingsstudenter. Emnet er en del av innføringsprogrammet i norsk som er obligatorisk for internasjonale studenter som er tatt opp til ordinære fakultetsstudier hvor undervisningen gis på norsk.

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår 2007

Gis ikke høstsmesteret 2007.


Erstattet med NORINT0114

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk