Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en videregående innføring i språklig kommunikasjon med problemstillinger knyttet til skriftlighet (skriftlig kommunikasjon) som utgangspunkt og overordnet perspektiv.

Sentrale temaer her er diskursanalyse med utdypning av teksttyper og sjangerkunnskap.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene ha:

  • kunnskaper i bruke diskursanalytiske modeller og teorier i praktisk analyse og faglig refleksjon over tekst og ytringer i sosiale og diskursive praksiser
  • kunne benytte diskursanalytiske kompetansen til teoretisk og analytisk arbeid med ytringer og tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 10 studenter, maksimum 35 studenter.

Undervisning

28 timer seminarundervisning. Emnet har en obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave underveis.

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen. Omfanget av oppgaven skal være ca. 8 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2012

Periodisk emnerapport vår 2007

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Emnet gis uregelmessig

Eksamen

Vår 2020

Emnet gis uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk