Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

God forståelse av sakprosa er viktig i dagens arbeids- og samfunnsliv. Emnet tar for seg et utvalg sakprosasjangere med vekt på både tekst og kontekst.

Det vil blant annet fokuseres på sakprosa i skolens norskfag. Sakprosa av høy litterær kvalitet er et satsingsområde hos de fleste forlag i Norden. 

I emnet legges det vekt på å forstå sakprosaens rolle i ulike institusjoner, og på forståelse av sakprosa i tekstteoretisk, semiotisk og interkulturell sammenheng.

Nesten all prosa som ikke er skjønnlitterær, regnes i dag som sakprosa, og sakprosa er dermed både fagbøker, essays, matoppskrifter, annonser, avisreportasjer og en lang rekke andre sjangere.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Presentere og drøfte teorier om tekst generelt og sakprosa spesielt.
  • Redegjøre for sakprosaens samfunnsmessige funksjoner.
  • Drøfte sakprosaens rolle i skolen.
  • Analysere sakprosatekster innen et utvalg sjangere.
  • Vurdere sakprosatekster med hensyn til kvalitet og funksjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning. En kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en hjemmeeksamen med tre dagers innleveringsfrist.

Oppgaven vurderes av oppnevnt sensor og skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høst 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)