Dette emnet er nedlagt

BKS2111 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk i bruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir øvelse i bosnisk/kroatisk/serbisk uttale, i å forstå bosnisk/kroatisk/serbisk og i å snakke språket. Studentene arbeider med noen vanlige skriftlige genrer, f.eks. uformelt og formelt brev, e-post, faglig essay, CV.

Emnet tilbys annet hvert høstsemester. Ved få påmeldte kan emnet bli omgjort til Leseemne eller avlyst.

Hva lærer du?

Studenten kan føre samtaler i hverdagssituasjoner, og kan følge monologer på bosnisk/kroatisk/serbisk, samt lese opp tekster skrevet på bosnisk/kroatisk/serbisk. Studenten kan selvstendig skrive korte tekster på bosnisk/kroatisk/serbisk innen noen av de vanligste genrene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves avlagt eksamen i BKS1120 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Setninger og tekster (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium. I løpet av semesteret skal studentene levere korte skriftlige oppgaver. Faglærers veiledning og tilbakemelding utgjør et vesentlig element i undervisningsopplegget.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en skriftlig oppgave og ett muntlig innlegg må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Det legges opp til at emnet kan tas som delstudium i utlandet ved samarbeidsuniversiteter i Kroatia. Studentene kan også søke om godkjenning av studier som tas ved andre universiteter i Bosnia-Hercegovina, Montenegro og Serbia.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer.

Hjelpemidler

Bosnisk, kroatisk eller serbisk ordbok
 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i EURAM-programmet, studieretning Sentral-Europa-Balkan, fordypning i bosnisk/kroatisk/serbisk språk (100-gruppe).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2013

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk

og bosnisk/kroatisk/serbisk