Dette emnet er nedlagt

BKS2120 – Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk og oversettelse II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Praktisk og teoretisk studium av bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk med hovedvekt på syntaks og semantikk. Skriftlig språkbruk i form av oversettelse fra norsk til bosnisk/kroatisk/serbisk.

Hva lærer du?

Etter kurset kan studenten oversette sakprosa fra norsk til bosnisk/kroatisk/serbisk med støtte av ordbok, og kan redegjøre teoretisk for språkets grammatikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved få påmeldte kan emnet bli avlyst eller omgjort til Leseemne.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 2 timer seminar (2 dobbelttimer i uken) i 14 uker. Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen, 70%.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Tema for kvalifiseringsoppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer og leveres innen en gitt frist i løpet av semesteret (ca. 5 sider).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer. Eksamen består av spørsmål i grammatikk og oversettelse av en ukjent tekst fra norsk. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/BKS2120/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk eller bosnisk/kroatisk/serbisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk på Språkprogrammet, studieretning bosnisk, kroatisk og serbisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2010

Dette emnet går siste gang høst 2010. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Høst 2010

Undervisningsspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk