Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over dialektene og skriftspråkenes utvikling på 1800-tallet. Et studium av skriftspråkenes historie med hovedvekt på 1900-tallet, sosiolingvistiske aspekter på språksituasjonen.

Hva lærer du?

Studenten kan etter fullført kurs redegjøre for utviklingen av de ulike skriftspråktradisjonene, bakgrunnen for språkstriden og den sosiolingvistiske situasjonen i dag. Etter kurset kan studenten redegjøre for hvordan skriftspråkene har oppstått og utviklet seg, særlig utviklingen på 1800-tallet (Vuk Karadzic, Ljudevit Gaj), og identifisere dialektene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undevisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Obligatorisk fremmøte, 70%.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en kvalifiseringsoppgave (maks. 5 sider) må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Tema for oppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer og leveres innen en gitt frist.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før du fremstiller deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/BKS2124/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk i språk- og EAS-programmer med studieretning bosnisk, kroatisk og serbisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2011

Dette emnet går siste gang vår 2011. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Vår 2011

Undervisningsspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk