Dette emnet er nedlagt

BKS2301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstlesning og litterær analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studium av et antall skjønnlitterære tekster, hovedsakelig fra 1900-tallet, og hovedtrekkene i litteraturhistorien i samme periode.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs kan studenten analysere tekster og redegjøre for den litterære utviklingen fra slutten av 1800-tallet med referanse til et antall verker.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Tema for oppgaven (maks. 5 sider) velges i samråd med emneansvarlig lærer og leveres innen en gitt frist i løpet av semesteret.

Alle litterære primærtekster på pensumet er kun på BKS. Det forutsettes at studenter leser tekster og jobber med tekstforståelsen på forhånd, hjemme. Undervisningstiden brukes ikke på å oversette, men på å analysere tekstene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på fire timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før du fremstiller deg til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/BKS2301/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk i språk- og EAS-programmer med studieretning bosnisk, kroatisk og serbisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2011

Dette emnet går siste gang vår 2011. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Vår 2011

Undervisningsspråk

Norsk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk