Dette emnet er nedlagt

BKS2302 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteraturhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en oversikt over litteraturhistorien 1800-1950, samt en generell innføring i viktige forfatterskap, verker og den historiske konteksten de inngår i. Kurset undervises hvert tredje semester og er primært for studenter på
litteraturprogrammet. Alle litterære primærtekster på pensum er kun på B/K/S.

Hva lærer du?

Studenten skal, etter fullført kurs, kunne beskrive og forklare drivkrefter i den litterære utviklingen de ulike nasjonallitteraturene og forholdet mellom litteratur og samfunn, samt forandringer i den litterære utviklingen og bakgrunner for disse. Hun/han kan tolke og plassere disse prosessene i en større europeisk sammenheng, kan presentere et utvalg sentrale litterære verker fra ulike perioder og analysere disse på originalspråket.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved få påmeldte kan emnet bli avlyst.

Undervisning

I vårsemesteret 2010 - Leseemne!
Gjelder ikke våren 2010: Undervisningen består 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: kvalifiseringsoppgave (maks. 5 sider) som må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Tema for oppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer og leveres innen en gitt frist. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på fire timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/BKS2302/Tidligere gitte eksamensoppgaver.html

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Dette emnet går siste gang høst 2008. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Høst 2008

Undervisningsspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk