Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet formidler hvordan juridiske aspekter setter sitt preg på det amerikanske samfunnet. Kurset gir en innføring i hvordan systemet fungerer, hvilke prinsipper som ligger til grunn, samt utviklingen i lovanvendelse på sentrale områder i samfunnslivet.

Hva lærer du?

Studentene skal få forståelsen av den sentrale plass lovverket, domstoler og jurister har i det amerikanske samfunnet, både i hverdagslivet og som en del av nasjonalideologien.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig så vel som muntlig. Det vil være en fordel å ha tatt ENG1506 – American Civilization, NORAM1500 – American history (nedlagt) eller NORAM1503 – American politics, institutions, geography, economic system (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper med NORAM4573 – American Society and the Law (nedlagt).

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom hele semesteret, tilsammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen.

Eksamen

Studentene skal levere ett essay på ca. 5 standardsider, ca. 11.500 tegn, innen en fastsatt frist. Det gis tilbakemelding på arbeidet. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at oppgaven er godkjent. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Vurderingen baseres på en 4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2008

Høst 2006

Eksamen

Høst 2008

Høst 2006

Undervisningsspråk

Engelsk