EXFAC03-EURA – Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet danner grunnlag for alle studier på program for Europeiske og amerikanske studier, og bør tas i første semester av bachelorstudiet. Dette gjelder enten du velger å fordype deg i språklige, litterære eller kulturelle disipliner. Språklig kommunikasjon er en vesentlig del av menneskelig samhandling, og emnet behandler derfor sentrale trekk og ulike perspektiver ved språket. Emnet viser hvordan de grammatiske systemene i naturlige språk er bygd opp, hvordan disse systemene brukes av menneskene, og det viser hvordan språk kan analyseres på de forskjellige nivåene (lyd, ord, frase, setning, tekst). Språklig betydning og mening, kommunikasjon og variasjon blir også gjennomgått.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet:
  • har du solid faglig  grunnlag for videre studier av språket du har valgt
  • har du innsikt i sentrale aspekter ved ulike typer språklig kommunikasjon og kjennskap til sentrale begreper ved studiet av språklig betydning
  • har du bred kunnskap om språkvitenskapelig terminologi og språklige fenomener
  • kan du anvende den faglige terminologien og gjennomføre språklig analyse på forskjellige nivåer: lyd, ord, frase, setning, tekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Overlappende emner

  • Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.
  • Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.
  • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger (17 dobbeltimer) og gruppeundervisning (2 dobbeltimer).

For detaljert informasjon om tema for forelesningene samt praktisk informasjon om undervisningen, se timeplanen på semestersiden.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må bestå en flervalgsprøve for å gå opp til eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på fire timer. Eksamensoppgaven består av spørsmål fra hele pensum.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Eksamensoppgaven gis kun på norsk, i henhold til forkunnskapskravet på emnet (se krav om generell studiekompetanse under punktet Forkunnskaper)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning

Emnet hadde siste ordinære undervisning høst 2015. Du finner en oversikt over andre ex.fac.-varianter du kan velge her.

Eksamen
Vår 2016
Undervisningsspråk
Norsk