Dette emnet er nedlagt

FRA2310 – Fransk litteratur, epokestudium

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, dersom du ønsker et emne i fransk litteratur, epokestudium, se: FRA2300 – Fransk litteratur, epokestudium

Emnet FRA2310 tilbyr varierende fordypningsstudium i en epoke i fransk litteratur. Emnene vil variere fra semester til semester. Se semesterside for nærmere informasjon.

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle sine evner til å forstå og fortolke tekster fra en periode i fransk litteratur. De skal kunne gjøre rede for hva som karakteriserer perioden i idé- og litteraturhistorisk henseende.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det gis én dobbelttime undervisning per uke i fjorten uker fordelt gjennom semesteret med pauser for selvstudium og oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent en kvalifikasjonsoppgave som består av et skriftlig arbeid på 3-5 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk. Prøveformen er underveisevaluering i form av en semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn. Semesteroppgaven skrives på fransk. Den skal normalt ha et emne knyttet til emnet for kvalifikasjonsoppgaven.

Eksamensspråk

Det skriftlige arbeidet skrivs på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur på emnet gjennomføres i henhold til HFs retningslinjer, jf. http://www.hf.uio.no/internt/studier/eksamen/sensurrutiner.html

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Fransk