Dette emnet er nedlagt

FRA2364 – Le thème du bonheur dans la littérature française

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studiet av et utvalg tekster fra fransk litteratur, der lykketemaet står sentralt. Oppfatningen av hva lykke er, og hvordan den kan oppnås, har skiftet gjennom tidene. I emnet vil det derfor inngå en idéhistorisk og litteraturhistorisk komponent.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket leseferdighet og tekstforståelse og videreutvikle sin evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på fransk. De skal få trening i å fortolke tekstene, samt få kunnskap om grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emner med obligatoriske kvalifiseringsoppgaver forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 14 uker. I tillegg kommer innlagt undervisningsfri to uker til lesning og skriving. Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. I løpet av semesteret skriver studentene to oppgaver på ca. 4 sider som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Oppgavene skrives på fransk.

Eksamen

Eksamen består av en muntlig prøve som vil ta utgangspunkt både i de to godkjente oppgavene og i øvrig pensum.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2006

Kurset blir deretter annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Fransk