Dette emnet er nedlagt

FRA4364 – Le thème du bonheur dans la littérature française

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studiet av et utvalg tekster fra fransk litteratur, der lykketemaet står sentralt. Oppfatningen av hva lykke er, og hvordan den kan oppnås, har skiftet gjennom tidene. I emnet vil det derfor inngå en idéhistorisk og en litteraturhistorisk komponent.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sin evne til å forstå og fortolke litterære tekster, samt utvikle sin innsikt i litteraturteoretiske og litteraturhistoriske problemstillinger. De skal få kunnskap om tekstenes historiske, kulturelle og samfunnsmessige kontekst og være i stand til å behandle hver enkelt tekst i slik sammenheng. I tillegg skal de videreutvikle sin evne til å uttrykke seg presist og variert på fransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til master på Litteraturprogrammet eller LAP (fransk studieretning) eller andre relevante programmer.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 14 uker. I tillegg kommer innlagt undervisningsfri to uker til skriving og lesing.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal holde et muntlig innlegg på 10-20 min. på fransk, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn. Studentene får veiledning i arbeidet med semesteroppgaven.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer Error: Reference resolver with name '//www.hf.uio.no/sitat/' not found.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

Kurset blir deretter annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Fransk