FRA4115 – Fransk språk leseemne 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Pensum settes sammen i samråd med faglærer og har et omfang på cirka 130-150 sider fagteoretisk litteratur. Pensum kan også bestå av fagteoretisk litteratur i kombinasjon med et utvalg tekster som ikke er skrevet på moderne standardfransk. Dersom emnet ligger tematisk nær et 2000-emne som studenten allerede har avlagt, skal det innebære en fordypning, og det skal heller ikke bygge på samme pensumlitteratur som 2000-emnet.

Hva lærer du?

Studenten skal utvide og utvikle sin forståelse av lingvistiske prosesser og mekanismer i forhold til bachelornivået. Eventuelt skal studenten også utvikle sin kjennskap til andre former for fransk enn moderne standardfransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller et annet relevant masterprogram.

Det er manuelt opptak til emnet. Vennligst kontakt studiekonsulent

Når du har fått opptak til emnet, kontakter du selv veileder. Dette bør du gjøre tidlig i semesteret.

Undervisning

Emnet er et selvstudium med veiledning. Når du har fått opptak til emnet, kontakter du selv veileder. Sammen med veileder skal du avtale pensum og problemstilling for semesteroppgaven, og veileder skal godkjenne oppgavetittel. Du skal motta veiledning i oppgaveskriving og tilbakemelding på utkast til semesteroppgaven.

 

Merk at du ikke kan ha mer enn 20 studiepoeng veiledet lesning i en mastergrad fra Humanistisk fakultet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Innlevering av en semesteroppgave på 10 normalsider ( à 2300 tegn). Eksamen skrives på fransk. Ved fastsetting av karakter tas det hensyn til både innhold og språkføring.

Semesteroppgaven leveres i Inspera og frist for innlevering er oppgitt i Studentweb.

Sensorveiledning og tidligere gitte eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Fransk