IBER4106 – Særemner i portugisisk eller spansk språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

IBER4106 omhandler spesifikke emner innen portugisisk eller spansk språkvitenskap på grunnlag av artikler og monografier. Et pensum på 500 - 1000 sider settes opp i samråd med faglærer, i sammenheng med selvvalgt tema for en semesteroppgave.

I løpet av semesteret skriver du også en prosjektskisse til masteroppgaven (se mer under Undervisning).

Hva lærer du?

Du får en fordypning i spesifikke emner innen portugisisk eller spansk språkvitenskap. Videre får du trening i å skrive et større arbeid og hvilke formelle krav som stilles.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til master i spansk språk eller portugisisk språk og litteratur.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se Opptak og adgangsregulering over.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 10 uker. Ved behov kan emnet også bli gitt som et leseemne der studenten arbeider på egen hånd med oppgaveskriving under veiledning av faglærer.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må levere to utkast til semesteroppgaven til faglærer, som må godkjennes før du kan levere den endelige semesteroppgaven. Før endelig innlevering presenteres óg utkastet muntlig i seminar. Du må også levere og få godkjent en prosjektskisse til masteroppgaven.

Grunntanken om en prosjektskisse, er at det er en tekst som forklarer hva du skal gjøre, hvorfor du skal gjøre det og hvordan du skal gjøre det. En prosjektskisse til en masteroppgave kan også inneholde en foreløpig litteraturliste, en oversikt over materialet du skal bruke i oppgaven, en disposisjon og en fremdriftsplan, men dette er ikke obligatorisk. En prosjektskisse har ingen begrensninger hva gjelder lengde. Du står altså ganske fritt til å bestemme hva din prosjektskisse skal inneholde.

Etter at alle prosjektskissene er innlevert, holder avdelingen et veilederfordelingsmøte der prosjektskissene blir fordelt på ulike veiledere. Du får deretter beskjed om hvem du har fått som veileder på masteroppgaven din.

Aktivitetene må godkjennes før eksamen. Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på 8 - 10 sider (à 2300 tegn). Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi, og skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skal skrives på spansk eller portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet forutsetter 2-4 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang våren 2015

Undervisningsspråk

Norsk, spansk og portugisisk