Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en elementær innføring i italiensk språk og egner seg derfor også for studenter som ønsker å lette overgangen til italienske emner på 1000-nivå.

Det blir gitt en innføring i grammatikk, supplert med praktiske øvelser. De praktiske øvelsene integrerer diverse former for muntlige og skriftlige aktiviteter.

Emnet har rask progresjon og krever jevn og god studieinnsats og mye hjemmearbeid (minst 10 timer i uka). Ingen forkunnskaper nødvendig.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet har du lært:

• De grunnleggende trekkene i det italienske verbsystemet, som omfatter de grunnleggende verbformene og nominalsystemet.

• Et enkelt ordforråd.

• Grunnleggende skriveferdigheter.

• Muntlige ferdigheter gjennom øvinger i grupper eller par.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For å følge seminarundervisning må du ha fått innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til generell grammatikalsk terminologi er en viktig forutsetning. Kunnskaper i et eller flere romanske språk er også en stor fordel.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisninga blir gitt som 6 timer seminar i 14 uker.
Dere oppfordres også til å samarbeide gjennom kollokviegrupper som gir god faglig uttelling.

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet: Du må møte til undervisningen minst 20 av 28 ganger. Du skal også gjennomføre tre obligatoriske, interne prøver (to skriftlige og én muntlig presentasjon). Minst to av disse tre prøvene må være godkjent av faglærer før eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Du må ha godkjent obligatorisk aktivitet (se over) før eksamen.

Eksamensformen til emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

F.o.m. høsten 2012.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Italiensk