ITA2109 – Oversettelse italiensk-norsk eller norsk-italiensk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter oversettelse av litterære og ikke litterære italienske tekster til norsk (dvs. studentens A-språk (eller morsmål)) og oversettelse av norske tekster til italiensk. Praktisk oversettelse kombineres med en innføring i litterær oversettelsesteori.

Hva lærer du?

Studentene skal oppøve sin ferdighet i å skrive riktige og idiomatiske oversettelser både til sitt A- og B- språk; i tillegg skal de kunne gjøre rede for de valg de foretar når de oversetter til sitt A-språk. Studentene skal også oppøve forståelsen for italiensk språk og litterær stilistikk og få innsikt i oversettelsesfaglige vurderinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

ITA1101 – Italiensk språk eller tilsvarende kunnskaper

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Det gis undervisning i 10 uker. Det vil bli gitt 2 timer seminarundervisning pr uke.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 6-7 normalsider à 2300 tegn, som består av en oversettelse til A-språket på én side (à 2300 tegn) og kommentarer til oversettelsen. Originalteksten på B-språket og eventuelt dokumentasjonsmateriale skal vedlegges. Hjemmeeksamen skrives etter at undervisningen er slutt.
Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skrives på A-språket.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Uregelmessig

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Italiensk og norsk