ITA4090 – Masteroppgave i italiensk

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid på 80-100 sider om et tema basert på din godkjente prosjektskisse. Oppgaven skrives på italiensk.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • kan du formulere og avgrense en faglig problemstilling
  • kan du planlegge og fullføre et omfattende vitenskapelig arbeid
  • kan du samle inn, systematisere og analysere større mengder informasjon
  • kan du bruke relevante teorier og metoder og gjennomføre reflekterte analyser
  • kan du presentere større informasjonsmengder på en strukturert måte
  • kjenner du til forskningsetiske normer og  kan referere og forholde deg kritisk til kildene dine
  • har du akademiske språkferdigheter i italiensk

Karakteren du får viser i hvilken grad du har nådd disse læringsmålene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det er ingen ordinær undervisning i emnet. Etter at du har inngått veiledningskontrakt med en veileder, får du individuell veiledning under arbeidet med oppgaven.

Når du starter veiledningen, fyller du og veileder ut veiledningsavtalen og leverer ett eksemplar til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

Se informasjon om masterstudiet og masteroppgaven.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Det blir obligatorisk muntlig eksamen for alle som melder seg til masteroppgaven for første gang fra og med våren 2016.

Muntlig eksamen gjennomføres av samme kommisjon som sensurerer masteroppgaven. Eksamen varer i ca. 30 min. Eksamen er kun justerende, du får én samlet karakter.

Nærmere informasjon om frister, utsettelse og levering av masteroppgaven ved ILOS.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for ITA4090.

Sensorveiledning for master uten muntlig.

Sensorveiledning for master med muntlig.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Individuell veiledning.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Italiensk