Dette emnet er nedlagt

LATAM2510 – Lever caudilloene fortsatt i Latin-Amerika?

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg de faglige debattene rundt fenomenet caudillos/caudillismo i Latin-Amerika fra uavhengigheten på begynnelsen av 1800-tallet til våre dager. Vi diskuterer ulike definisjoner av caudillo, blir kjent med et lite utvalg av de ”klassiske” caudilloene på midten av 1800-tallet, drøfter hvorvidt begrepet er anvendelig utover den klassiske perioden og om det er fruktbart å forstå noen mer moderne statsledere i Latin-Amerika som caudillos.

Hva lærer du?

Når du har bestått emnet har du tilegnet deg:

  • Kunnskap om latinamerikansk politisk historie fra uavhengigheten til våre dager
  • Mer detaljert kunnskap om enkelte caudillos på 1800-tallet og om enkelte moderne statsledere
  • Forståelse av forskjellige definisjoner av caudillo/caudillismo som brukes i faglitteraturen
  • Evnen til å vurdere nytten av ulike teorier om caudillos oppimot de eksemplene som gis på pensum

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til latinamerikansk historie, tilsvarende IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer, totalt 24 timer fordelt på hele semesteret. Halvparten av undervisningen vil ha form av seminarer der det forventes at studentene selv presenterer pensumtekster og diskuterer dem.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være mellom 5 og 10 sider (à 2300 tegn), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, spansk, portugisisk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk