Dette emnet er nedlagt

LATAM4509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i venstresidens strategier for å oppnå sine politiske mål i perioden fra den Cubanske revolusjon til nåværende tid. Det blir fokus på ideologiene bak og strategiene for å oppnå maktposisjoner, og politikken og resultatene venstresiden har oppnådd fra regjeringsposisjon i ulike land i Latin-Amerika.

Hva lærer du?

Du skal tilegne deg:

  • Oversikt over venstresiden, dens organisasjoner og partier i Latin-Amerika
  • Oversikt over venstresidens rolle i den allmenne politiske utviklingen i Latin-Amerika de siste 50 år
  • Evnen til å foreta en kritisk analyse av venstresidens maktstrategier siden andre verdenskrig
  • Evnen til å foreta komparativ analyse av sosiale fenomen i Latin-Amerika

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever at du har studieplass på masterprogrammet Europeiske og amerikanske områdestudier (master - to år) (nedlagt), Latin-Amerika-studier (studieretning) (nedlagt), eller på et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Den ordinære undervisningen består av 2 timer seminar per uke i 14 uker, som gis felles med LATAM2509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (nedlagt). I tillegg skal du tre ganger i løpet av semesteret delta på et totimers skriveseminar, som er kun for masterstudentene.Veiledning gis på skriveseminarene: det første for å diskutere utkastet, det andre ca. midtveis i skrivinga, og det tredje i forkant av endelig innlevering.

Seminarundervisning forutsetter at du deltar aktivt i diskusjonene om pensumtekstene, og det er derfor svært viktig at du leser og er forberedt til å snakke om de tekstene som er oppgitt til hver gang.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må levere og få godkjent et utkast til en semesteroppgave. Tema for oppgaven skal være i tilknytning til kursets tematikk, og velges ut i samråd med faglærer.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensform på emnet er en semesteroppgave. Besvarelsen skal være 10 sider (à 2300 tegn). Den må inneholde kildehenvisninger og bibliografi, og skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, spansk, portugisisk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Nedlagt, kun BA-versjonen LATAM2509 fortsetter.

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk