Dette emnet er nedlagt

LATAM2509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i venstresidens strategier for å oppnå sine politiske mål i perioden fra den cubanske revolusjon til nåværende tid. Det blir fokus på ideologiene bak og strategiene for å oppnå maktposisjoner, og politikken og resultatene venstresiden har oppnådd fra regjeringsposisjon i ulike land i Latin-Amerika.

Hva lærer du?

Du når du har fullført dette emnet, har du:

  • oversikt over venstresiden, dens organisasjoner og partier i Latin-Amerika
  • oversikt over venstresidens rolle i den allmenne politiske utviklingen i Latin-Amerika de siste 50 år
  • evnen til å foreta en kritisk analyse av venstresidens maktstrategier siden andre verdenskrig
  • evnen til å foreta komparativ analyse av sosiale fenomen i Latin-Amerika

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til latinamerikansk historie, tilsvarende IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar per uke i 14 uker, og kan gis felles med LATAM4509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (nedlagt).

Seminarundervisning forutsetter at du deltar aktivt i diskusjonene om pensumtekstene, og det er derfor svært viktig at du leser og er forberedt til å snakke om de tekstene som er oppgitt til hver gang.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være mellom 5 og 10 sider (à 2300 tegn), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, spansk, portugisisk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2017

Eksamen

Høst 2017

Undervisningsspråk

Norsk