Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet vil gi en oversikt over amerikansk historie fra førkolonial tid til i dag, og er et viktig grunnlag for videre arbeid i nord-amerikanske områdestudier. Alle de vanlige historiske epokene dekkes, inkludert;

 1. kolonitiden,
 2. frigjøringskrigen og dens forutsetninger,
 3. det demokratiske politiske grunnlaget og den nasjonale ekspansjonen på 1800-tallet,
 4. stridsspørsmål som slaveriet, borgerkrigen og de sørlige delstaters rekonstruksjon
 5. industrialiseringen og dens konsekvenser mot slutten av 1800-tallet,
 6. det tidlige 1900-tallets reformpolitikk,
 7. andre verdenskrig og den kalde krigens epoke, og
 8. de siste tiårs samtidshistorie.

Mesteparten av tiden (ca. halvparten av emnet) vil bli viet perioden etter 1945, med fokus på temaer som borgerrettighets-bevegelsen, stridsspørsmål vedrørende krigen i Vietnam og høyredreiningen på 1980-tallet.

Emnet vil først og fremst legge vekt på politisk historie, men sosial-, teknologisk- og økonomisk historie dekkes også. Emnet skal sammenlikne amerikanske og europeiske oppfatninger, men det vil bli lagt størst vekt på å forklare bakgrunnen for amerikanernes handlinger i dag ut fra deres egne forutsetninger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet har du:

 • oversikt over faktorer som har formet USA over tid, i form av både politiske institusjoner og sosiale bevegelser, sosiale utviklinger, økonomiske og geo-økonomiske faktorer og kultur og ideer.
 • en forståelse av USA som en helhet og i forhold til sosiale grupperinger som minoriteter, kjønn, etnisitet og sosiale klasser.
 • lært deg å tenke kronologisk og utviklingsmessig.
 • lært deg viktigheten av hendelser som har formet sosiale og politiske resultater.
 • gode ferdigheter i essayskriving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Undervisning

Emnet består av to timer seminar i 14 uker, tilsammen 28 timer.

Det er oppmøteplikt på seminarundervisningen (11 av 14 ganger). Gyldig fravær utover tredje gang må dokumenteres til eksamenskonsulenten.

Studentene skal i løpet av kurset levere et essay på ca. 5 sider (2000 ord). Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Du må sørge for at du fører opp alle kildene dine i en bibliografi til slutt i oppgaven. Lær deg reglene for riktig kildehenvisning.

Det vil bli gitt tilbakemelding på essayet. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at essayet er godkjent.

Eksamen

Vurderingen baseres på en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/NORAM1500/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Det er tillatt med en engelsk-engelsk ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensspråk er engelsk. Studenter som tar dette emnet utenom 80- og 40-grupper i engelsk språk, litteratur eller amerikanske områdestudier, kan søke om å få avlegge eksamen på norsk, med frist 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. Søknaden rettes til eksamenskonsulenten for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk