Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet undervises annenhver vår.
Øvelse i å oversette vanlige samtidige norske sakprosatekster til polsk.

Hva lærer du?

Å oversette norske tekster til polsk. Å bruke relevante oppslagsverk (ordbøker og grammatikker).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i POL1110 – Polsk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 7 uker. Ukentlig innlevering av oversettelser. Læreren gir tilbakemelding på hver enkelt oppgave.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: 70% obligatorisk fremmøte til undervisningen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Undervisningen går i andre halvdel av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 3 timer.

Hjelpemidler

Bruk av fremmedspråklige-polske ordbøker er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/polsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamnsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk i Språk- og EAS-programmer med studieretning polsk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Dette emnet går siste gang vår 2010. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk